Ketua & Wakil

Kepaniteraan

Peringatan Hari Sumpah Pemuda
PTA Juara I Lomba Kelengkapan data ABS
Pembinaan Teknis

 

DAFTAR DATA ARSIP

BERKAS PERKARA BANDING

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

TAHUN 2016

 

 

 

 

 

NO.

NOMOR PERKARA

JENIS PERKARA

Tgl. Putus

Amar Putusan

1

2

3

4

5

1

1/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Jan-2016

Amar Putusan

2

2/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

29-Nov-2016

Amar Putusan

3

3/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

16-Jan-2016

Amar Putusan

4

4/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris 

18-Feb-2016

Amar Putusan

5

5/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

17-Mar-2016

Amar Putusan

6

6/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Mar-2016

Amar Putusan

7

7/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Mar-2016

Amar Putusan

8

8/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

25-Feb-2016

Amar Putusan

9

9/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

14-Apr-2016

Amar Putusan

10

10/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hadanah

15-Mar-2016

Amar Putusan

11

11/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Mar-2016

Amar Putusan

12

12/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat 

10-Mar-2016

Amar Putusan

13

13/Pdt.G/2016/PTA.JK

Perlawanan Eksekusi

18-Mar-2016

Amar Putusan

14

14/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cugat Waris

20-Sept-2016

Amar Putusan

15

15/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Mar-2016

Amar Putusan

16

16/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

29-Mar-2016

Amar Putusan

17

17/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hadanah

29-Mar-2016

Amar Putusan

18

18/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Nikah

5-Agust-2016

Amar Putusan

19

19/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

23-Mar-2016

Amar Putusan

20

20/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat dan Hadanan

13-Apr-2016

Amar Putusan

21

21/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

8-Apr-2016

Amar Putusan

22

22/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai  Gugat

10-Mei-2016

Amar Putusan

23

23/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Mei-2016

Amar Putusan

24

24/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Mei-2016

Amar Putusan

25

25/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

16-Mei-2016

Amar Putusan

26

26/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Mei-2016

Amar Putusan

27

27/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

26-Mei-2016

Amar Putusan

28

28/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

26-Mei-2016

Amar Putusan

29

29/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

3-Juni-2016

Amar Putusan

30

30/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

20-Juni-2016

Amar Putusan

31

31/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

21-Juni--2016

Amar Putusan

32

32/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Juni-2016

Amar Putusan

33

33/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hak Asuh Anak 

9-Juni-2016

Amar Putusan

34

34/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

31-Mei-2016

Amar Putusan

35

35/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Agust-2016

Amar Putusan

36

36/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Juni-2016

Amar Putusan

37

37/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

31-Mei-2016

Amar Putusan

38

38/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

31-Mei-2016

Amar Putusan

39

39/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Apr-2016

Amar Putusan

40

40/Pdt.G/2016/PTA.JK

Perlawanan Eksekusi

20-Juni-2016

Amar Putusan

41

41/Pdt.G/2016/PTA.JK

Kewarisan

20-Juni-2016

Amar Putusan

42

42/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Guat

27-Juni-2016

Amar Putusan

 43

43/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

13-Juli-2016

Amar Putusan

44

44/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Agust-2016

Amar Putusan

 45

45/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

19-Juli-2016

Amar Putusan

46

46/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

18-Juli-2016

Amar Putusan

47

47/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

28-Juli-2016

Amar Putusan

48

48/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

20-Juli-2016

Amar Putusan

49

49/Pdt.G/2016/PTA.JK

Hadanah

2-Agu-2016

Amar Putusan
 50 50/Pdt.G/2016/PTA.JK Cerai Gugat 8-Agu-2016 Amar Putusan

51

51/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

16-Agu-2016

Amar Putusan

 52

52/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

9-Agu-2016

Amar Putusan

 53

53/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Agu-2016

Amar Putusan
 54 54/Pdt.G/2016/PTA.JK Harta Bersama
30-Agu-2016 Amar Putusan

55

55/Pdt.G/2016/PTA.JK 

Cerai Gugat

2-Sep-2016

Amar Putusan

56

56/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

22-Agt-2016

Amar Putusan

 57

57/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

    16-Agt-2016 Amar Putusan

 58

58/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

16-Agt-2016

Amar Putusan

 59

59/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

    21-Sep-2016 Amar Putusan

 60

60/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

  8-Sep-2016

Amar Putusan

 61

61/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Guga

30-Agt-2016 Amar Putusan

 62

62/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

11-Okt-2016

Amar Putusan

 63

63/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

 8-Sep-2016

Amar Putusan

64

64/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

28-Sep-2016

Amar Putusan

65

65/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

20-Sep-2016

Amar Putusan

66

66/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

12-Okt-2016

Amar Putusan

67

67/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

25-Okt-2016

Amar Putusan

68

68/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

28-Sep-2016

Amar Putusan

69

69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

8-Sep-2016

Amar Putusan

70

70/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Perkawinan

7-Se-2016

Amar Putusan

71

71/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

14-Okt-2016

Amar Putusan

72

72/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

24-Nov-2016

Amar Putusan

73

73/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

6-Okt-2016

Amar Putusan

74

74/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

27-Sep-2016

Amar Putusan

75

75/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat 

5-Okt-2016

Amar Putusan

76

76/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

1-Nov-2016

Amar Putusan

77

77/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cugat Gugat

1-Nov-2016

Amar Putusan

78

78/Pdt.G/2016/PTA.JK

Isbat Nikah

13-Des-2016

Amar Putusan

79

79/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

25-Okt-2016

Amar Putusan

80

80/Pdt.G/2016/PTA.JK

Ceari Gugat

31-Okt-2016

Amar Putusan

81

81/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

3-Nov-2016

Amar Putusan

82

82/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

19-Okt-2016

Amar Putusan

83

83/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

1-Nov-2016

Amar Putusan

84

84/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

17-Nov-2016

Amar Putusan

85

85/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai  Gugat

24-Nov-2016

Amar Putusan

86

86/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

1-Des-2016

Amar Putusan

87

87/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Hibah

20-Des-2016

Amar Putusan

88

88/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Des-2016

Amar Putusan

89

89/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

8-Des-2016

Amar Putusan

90

90/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

20-Des-2016

Amar Putusan

91

91/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

29-Nov-2016

Amar Putusan

92

92/Pdt.G/2016/PTA.JK

Perlawanan Ekesekusi Lelang

20-Des-2016

Amar Putusan

93

93/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

30-Des-2016

Amar Putusan

94

94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

29-Des-2016

Amar Putusan

95

95/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

25-Jan-2017

Amar Putusan

96

96/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

15-Des-2016

Amar Putusan

97

97/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

20-Des-2016

Amar Putusan

98

98/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

 21 -Feb--2017

Amar Putusan

99

99/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Gugat Waris

21-Des-2016

Amar Putusan

100

100/Pdt.G/2016/PTA.JK

Harta Bersama

21-Des-2016

Amar Putusan

101

101/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

27-Des-2016

Amar Putusan

102

102/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

22-Des-2016

Amar Putusan

103

103/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

22-Des-2016

Amar Putusan

104

104/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

20-Des-2016

Amar Putusan

105

105/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

 15-Des-2016

 Amar Putusan

106

106/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

21-Des-2016

Amar Putusan

107

107/Pdt.G/2016/PTA.JK

 Cerai Gugat

 20-Des-2016

Amar Putusan

108

108/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

10-Jan-2017

Amar Putusan

109

109/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

29-Des-2016

Amar Putusan

110

110/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Talak

00-00-2017

Amar Putusan

111

111/Pdt.G/2016/PTA.JK

Pembatalan Perkawinan

 20-Des-2016

 Amar Putusan

112

112/Pdt.G/2016/PTA.JK

Isbat Nikah

27-Des-2016

Amar Putusan

113

113/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

 12-Jan-2017

 Amar Putusan

114

114/Pdt.G/2016/PTA.JK

Gugat Waris

8-feb-2017

Amar Putusan

115

115Pdt.G/2016/PTA.JK

Ekonomi Syariah

27-Des-2016

Amar Putusan

116

116/Pdt.G/2016/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Jan-2017

Amar Putusan

 

 


 

 

DAFTAR DATA ARSIP

BERKAS PERKARA BANDING

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

TAHUN 2015

 

 

 

 

 

NO.

NOMOR PERKARA

JENIS PERKARA

Tgl. Putus

Amar Putusan

1

2

3

4

5

1

1/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

27-Jan-2015

Amar Putusan

2

2/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

17-Feb-2015

Amar Putusan

3

3/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Feb-2015

Amar Putusan

4

4/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

28-Jan-2015

Amar Putusan

5

5/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Feb-2015

Amar Putusan

6

6/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Feb-2015

Amar Putusan

7

7/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

4-Feb-2015

Amar Putusan

8

8/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Feb-2015

Amar Putusan

9

9/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

28-Jan-2015

Amar Putusan

10

10/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Feb-2015

Amar Putusan

11

11/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

17-Mar-2015

Amar Putusan

12

12/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

16-Feb-2015

Amar Putusan

13

13/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Feb-2015

Amar Putusan

14

14/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Mar-2015

Amar Putusan

15

15/Pdt.G/2015/PTA.JK

Permohonan Penetapan Pengesahan Hibah

27-Jan-2015

Amar Putusan

16

16/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

25-Feb-2015

Amar Putusan

17

17/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

5-Feb-2015

Amar Putusan

18

18/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

25-Feb-2015

Amar Putusan

19

19/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

23-Feb-2015

Amar Putusan

20

20/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

30-Mar-2015

Amar Putusan

21

21/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

13-Feb-2015

Amar Putusan

22

22/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Mar-2015

Amar Putusan

23

23/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

4-Mar-2015

Amar Putusan

24

24/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

16-Feb-2015

Amar Putusan

25

25/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

6-Mar-2015

Amar Putusan

26

26/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

11-Mar-2015

Amar Putusan

27

27/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

14-Apr-2015

Amar Putusan

28

28/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

5-Mar-2015

Amar Putusan

29

29/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

18-Mar-2015

Amar Putusan

30

30/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Mar-2015

Amar Putusan

31

31/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

24-Mar-2015

Amar Putusan

32

32/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

19-Mar-2015

Amar Putusan

33

33/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

22-Apr-2015

Amar Putusan

34

34/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

19-Mar-2015

Amar Putusan

35

35/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

6-May-2015

Amar Putusan

36

36/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

11-May-2015

Amar Putusan

37

37/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Apr-2015

Amar Putusan

38

38/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-May-2015

Amar Putusan

39

39/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Apr-2015

Amar Putusan

40

40/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

27-May-2015

Amar Putusan

41

41/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

20-Apr-2015

Amar Putusan

42

42/Pdt.G/2015/PTA.JK

Gugatan Gono Gini/ Harta Bersama

25-Nov-2015

Amar Putusan

43

43/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

23-Apr-2015

Amar Putusan

44

44/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

20-Apr-2015

Amar Putusan

45

45/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

4-May-2015

Amar Putusan

46

46/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Gono Gini

28-Apr-2015

Amar Putusan

47

47/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

23-Jun-2015

Amar Putusan

48

48/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

5-May-2015

Amar Putusan

49

49/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

28-May-2015

Amar Putusan

50

50/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

2-Jul-2015

Amar Putusan

51

51/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Jun-2015

Amar Putusan

52

52/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

6-Aug-2015

Amar Putusan

53

53/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

7-Jul-2015

Amar Putusan

54

54/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Jun-2015

Amar Putusan

55

55/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Jun-2015

Amar Putusan

56

56/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

8-Jun-2015

Amar Putusan

57

57/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

9-Jul-2015

Amar Putusan

58

58/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

24-Jun-2015

Amar Putusan

59

59/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

3-Aug-2015

Amar Putusan

60

60/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

16-Jun-2015

Amar Putusan

61

61/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

5-Aug-2015

Amar Putusan

62

62/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Gono Gini

2-Jul-2015

Amar Putusan

63

63/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

30-Jul-2015

Amar Putusan

64

64/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

29-Jun-2015

Amar Putusan

65

65/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Jul-2015

Amar Putusan

66

66/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Aug-2105

Amar Putusan

67

67/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

22-Jun-2015

Amar Putusan

68

68/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

30-Jul-2015

Amar Putusan

69

69/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

15-Jul-2015

Amar Putusan

70

70/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

9-Jul-2015

Amar Putusan

71

71/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

9-Jul-2015

Amar Putusan

72

72/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Jul-2015

Amar Putusan

73

73/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

6-Aug-2015

Amar Putusan

74

74/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

26-Aug-2015

Amar Putusan

75

75/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

30-Jul-2015

Amar Putusan

76

76/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

30-Jul-2015

Amar Putusan

77

77/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

13-Aug-2015

Amar Putusan

78

78/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

9-Jul-2015

Amar Putusan

79

79/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

6-Aug-2015

Amar Putusan

80

80/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

26-Aug-2015

Amar Putusan

81

81/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

11-Aug-2015

Amar Putusan

82

82/Pdt.G/2015/PTA.JK

Pembatalan Istbat Nikah

20-Aug-2015

Amar Putusan

83

83/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Jul-2015

Amar Putusan

84

84/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Sep-2015

Amar Putusan

85

85/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

26-Aug-2015

Amar Putusan

86

86/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

30-Jul-2015

Amar Putusan

87

87/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Aug-2015

Amar Putusan

88

88/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

27-Aug-2015

Amar Putusan

89

89/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

12-Nov-2015

Amar Putusan

90

90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Pembatalan Istbat Nikah

1-Sep-2015

Amar Putusan

91

91/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Aug-2015

Amar Putusan

92

92/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat & Harta Bersama

5-Oct-2015

Amar Putusan

93

93/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

7-Oct-2015

Amar Putusan

94

94/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

8-Oct-2015

Amar Putusan

95

95/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Nov-2015

Amar Putusan

96

96/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

26-Oct-2015

Amar Putusan

97

97/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

8-Sep-2015

Amar Putusan

98

98/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

9-Sep-2015

Amar Putusan

99

99/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

26-Oct-2015

Amar Putusan

100

100/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

8-Oct-2015

Amar Putusan

101

101/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

24-Nov-2015

Amar Putusan

102

102/Pdt.G/2015/PTA.JK

Hibah

24-Nov-2015

Amar Putusan

103

103/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

30-Sep-2015

Amar Putusan

104

104/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

3-Nov-2015

Amar Putusan

105

105/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

21-Oct-2015

Amar Putusan

106

106/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

2-Nov-2015

Amar Putusan

107

107/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Nov-2015

Amar Putusan

108

108/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

20-Oct-2015

Amar Putusan

109

109/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

23-Oct-2015

Amar Putusan

110

110/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

11-Nov-2015

Amar Putusan

111

111/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

5-Nov-2015

Amar Putusan

112

112/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

24-Nov-2015

Amar Putusan

113

113/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

25-Nov-2015

Amar Putusan

114

114/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

4-Nov-2015

Amar Putusan

115

115/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

5-Nov-2015

Amar Putusan

116

116/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

25-Nov-2015

Amar Putusan

117

117/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

12-Nov-2015

Amar Putusan

118

118/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

24-Nov-2015

Amar Putusan

119

119/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

24-Nov-2015

Amar Putusan

120

120/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

25-Nov-2015

Amar Putusan

121

121/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

7-Dec-2015

Amar Putusan

122

122/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

15-Dec-2015

Amar Putusan

123

123/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

2-Dec-2015

Amar Putusan

124

124/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Dec-2015

Amar Putusan

125

125/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

15-Dec-2015

Amar Putusan

126

126/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

10-Dec-2015

Amar Putusan

127

127/Pdt.G/2015/PTA.JK

Harta Bersama

8-Dec-2015

Amar Putusan

128

128/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

18-Dec-2015

Amar Putusan

129

129/Pdt.G/2015/PTA.JK

Waris

7-Dec-2015

Amar Putusan

130

130/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

29-Dec-2015

Amar Putusan

131

131/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Dec-2015

Amar Putusan

132

132/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

16-Dec-2015

Amar Putusan

133

133/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Dec-2015

Amar Putusan

134

134/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Dec-2015

Amar Putusan

135

135/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Talak

10-Dec-2015

Amar Putusan

136

136/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

16-Dec-2015

Amar Putusan

137

137/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

15-Dec-2015

Amar Putusan

138

138/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

22-Dec-2015

Amar Putusan

139

139/Pdt.G/2015/PTA.JK

Cerai Gugat

31-Dec-2015

Amar Putusan

 

Hakim PTA Jakarta

Kesekretariatan

Laporan Perkara

web link

 

Pengunjung

10025668
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2322
2524
20385
9992599
33101
0
10025668
IP: 54.224.102.26
2017-11-24 10:55